Tin về Accura

6 điểm đáng tin cậy để bạn lựa chọn phần mềm kế toán Accura

1.    Phân quyền và bảo mật
Phần mềm kế toán Accura cho phép phân quyền theo từng người dùng với từng chức năng và phân quyền theo thông tin truy cập.
2.    Đầy đủ các phân hệ nghiệp vụ
Phần mềm kế toán Accura có đầy đủ các phân hệ nghiệp vụ cho các kế toán viên lựa chọn tùy theo quy mô và đặc thù quản lý tài chính của doanh nghiệp mình.
3.    Tổng hợp dữ liệu từ nhiều nguồn
Phần mềm kế toán Accura cho phép người dùng tổng hợp dữ liệu từ nhiều đơn vị, chi nhánh, lập báo cáo hợp nhất.
4.    Hệ thống sổ sách báo cáo đa dạng
Accura cho phép kế toán viên tùy chọn hệ thống sổ theo nhiều chế độ, hình thức kế toán. Hệ thống các bảng kê, báo cáo quản trị giúp kế toán đối chiếu so sánh một cách dễ dàng và thuận tiện. Ngoài ra, Accura còn cho phép người sử dụng có khả năng tự tạo ra các báo cáo quản trị.
5.    Sao lưu và phục hồi dữ liệu tự động
Phần mềm kế toán Accura thiết lập công cụ cho phép thực hiện sao lưu dữ liệu tự động theo lịch đặt sẵn hoặc kế toán viên có thể thực hiện bằng tay.
6.    Vận hành
Tốc độ xử lý nhanh, vận hành ổn định, cho phép đa người dùng đồng thời, tích hợp đồng bộ với các phân hệ quản lý nhân sự, tính lương, bảo hiểm, thuế, đào tạo, tuyển dụng, cấp phát tài sản đồng phục… của Giải pháp quản trị nhân sự Bizzone. Dễ dàng tích hợp với các hệ thống EPR hoặc ứng dụng khác.

 

Đăng ký nhận tin

Email:*
 

Hỗ trợ bán hàng

Hà Nội và K.v Miền Bắc
Hotline: 024.62.510091

 

Tp.HCM và Kv. Miền Nam

Hotline: 083.556.4074


Hỗ trợ kỹ thuật

Hỗ trợ kỹ thuật
Liên hệ: Phạm Thị Yến
Điện thoại: 043.629.0430
Accura Brochure