Tin về Accura

Kế toán vốn bằng tiền – Những kiến thức cơ bản kế toán viên cần biết

Vốn bằng tiền là một bộ phận của tài sản lưu động trong doanh nghiệp tồn tại trực tiếp dưới hình thái tiền tệ, có tính thanh khoản cao nhất, bao gồm tiền mặt tại quỹ của doanh nghiệp, tiền gửi tại các Ngân hàng, Kho bạc Nhà nước và các khoản tiền đang chuyển.

Nhiệm vụ kế toán vốn bằng tiền

- Phản ánh kịp thời tình hình biến động và số dư của từng loại vốn bằng tiền ở bất kỳ thời điểm nào.
- Tổ chức thực hiện đầy đủ, thống nhất các quy định về chứng từ nhằm thực hiện chức năng kiểm soát và phát hiện các trường hợp chi tiêu lãng phí,… Giám sát tình hình chấp hành chế độ quản lý vốn bằng tiền, chế độ thanh toán.

- Đối chiếu số liệu kế toán vốn bằng tiền với sổ quỹ do thủ quỹ ghi chép và sổ phụ của ngân hàng, kịp thời theo dõi phát hiện sự thừa, thiếu vốn bằng tiền của doanh nghiệp.

Quy định về chế độ quản lý tiền tệ và thanh toán

- Phải sử dụng đơn vị tiền tệ thống nhất là đồng việt nam (trừ một số trường hợp đặc biệt).
- Ở những doanh nghiệp có ngoại tệ nhập quỹ hoặc gửi vào ngân hàng phải đồng thời theo dõi chi tiết theo nguyên tệ và quy đổi ngoại tệ ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường liên ngân hàng công bố tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ để ghi sổ kế toán.
Cuối niên độ kế toán, số dư cuối kỳ của các tài khoản vốn bằng tiền có gốc ngoại tệ phải được đánh giá lại theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng.
- Đối với vàng bạc, kim khí quý, đá quý phản ánh ở nhóm tài khoản vốn bằng tiền chỉ áp dụng cho các doanh nghiệp không đăng ký kinh doanh vàng, bạc, kim khí quý, đá quý. Khi tính giá xuất vàng bạc, kim khí quý, đá quý có thể áp dụng các phương pháp như nhập truớc, xuất trước; nhập sau, xuất trước; giá bình quân gia quyền; giá thực tế đích danh.
- Phần lớn vốn tiền tệ của doanh nghiệp phải gửi vào ngân hàng và các khoản chi cơ bản được thực hiện bằng chuyển khoản qua ngân hàng
- Khi phát hành séc thanh toán phải phát hành trong phạm vi số dư tiền gửi của mình tại ngân hàng.
- Tiền tại quỹ của doanh nghiệp nhằm đáp ứng cho những nhu cầu chi tiêu thường xuyên, lặt vặt hàng ngày. Doanh nghiệp và ngân hàng phải thoả thuận định mức tồn quỹ tiền mặt. Nếu vượt định mức thì doanh nghiệp phải làm thủ tục nộp vào ngân hàng.

- Đối với vàng, bạc, kim khí quý, đá quý phải mở sổ theo dõi chi tiết theo số lượng, trọng lượng, độ tuổi, kích thước, giá trị...

Phần mềm kế toán Accura cung cấp phân hệ kế toán vốn bằng tiền nhằm hỗ trợ kế toán viên trong việc quản lý phiếu thu, phiếu chi, chứng từ ngân hàng, chứng từ khác…Phần mềm kế toán Accura cho phép người sử dụng lập và in phiếu thu, phiếu chi tiền mặt, giấy báo có của ngân hàng, phiếu thanh toán tạm ứng… Cho phép theo dõi thu chi tiền mặt, tiền gửi theo nhiều loại tiền tệ, theo dõi chi tiết các khoản chi theo khoản mục phí, các sổ phụ ngân hàng, các khoản tạm ứng và hoàn ứng của nhân viên, các giao dịch ngoại tệ khác nhau và tự động đánh giá chênh lệch tỉ giá cuối kỳ… Khi người dùng nhập phiếu chi tiền mặt và uỷ nhiệm chi của ngân hàng, phần mềm cho phép khai báo hoá đơn thuế GTGT mua đầu vào và tự động chuyển dữ liệu vào báo cáo thuế đầu vào. Với nhiều công cụ tiện ích và tính thân thiện dễ sử dụng, Accura hỗ trợ người dùng quản lý kế toán vốn bằng tiền một cách hiệu quả nhất.

Đăng ký nhận tin

Email:*
 

Hỗ trợ bán hàng

Hà Nội và K.v Miền Bắc
Hotline: 024.62.510091

 

Tp.HCM và Kv. Miền Nam

Hotline: 083.556.4074


Hỗ trợ kỹ thuật

Hỗ trợ kỹ thuật
Liên hệ: Phạm Thị Yến
Điện thoại: 043.629.0430
Accura Brochure