Tin về Accura

Kinh nghiệm làm kế toán tiền lương cho các kế toán viên mới vào nghề

Để giúp các kế toán viên mới vào nghề có thể thực hiện tốt công việc kế toán tiền lương, phần mềm kế toán Accura đã tổng hợp và chia sẻ một số kinh nghiệm cần thiết:

Những kiến thức cơ bản mà một kế toán tiền lương cần có:
-    Hiểu biết các thông số có ảnh hưởng đến toàn bộ nghiệp vụ nhân sự và tiền lương của doanh nghiệp như phạm vi của kỳ lương, số giờ / số ngày mặc định làm việc trong tháng, số giờ làm việc trong các ngày trong tuần, cách tính lương khi có thay đổi trong kỳ, mức BHXH, BHYT, các thông số thuế TNCN…
-    Biết cách tính và khai báo các loại phụ cấp, các khoản thu nhập / khấu trừ khác...
-    Biết cách khai báo nhiều biểu thuế TNCN khác nhau cùng với ngày hiệu lực của biểu thuế.

-    Nắm vững các thông tin về lương của nhân viên như loại lương, lương ròng hay gộp, lương cơ bản, ngày hiệu lực, các thông tin về phụ cấp, các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập…

Kế toán tiền lương đảm bảo việc quản lý kỳ lương chính:
Xây dựng kỳ tính lương với nhiều thông số chi tiết như loại lương, cách tính giờ làm, ngày bắt đầu và kết thúc kỳ lương, trị giá cơ bản để tính ...
-    Tính các khoản thu nhập / giảm trừ lương cuối kỳ để áp dụng cho một nhóm nhân viên hoặc cho một nhân viên cụ thể.
-    Áp dụng các tỷ giá hối đoái mới nhất để đảm bảo tính lương chính xác.
-    Đưa bảng tính các đợt tạm ứng lương trong tháng vào bảng lương cuối kỳ để tính ra mức thực lãnh cụ thể cho mọi nhân viên.
-    Xây dựng bảng lương dựa trên thông tin lương nhân viên, thông tin kỳ lương và dữ liệu chấm công
-    Tính các chỉ tiêu nghĩa vụ đối với nhà nước theo lương như thuế TNCN, BHXH-YT đầy đủ và chính xác
-    Quản lý và theo dõi các khoản quỹ của nhân viên, tự động trừ lương vào quỹ, theo dõi chi tiêu quỹ

-    Quản lý các khoản thu nhập khác ngoài lương để quyết toán thuế TNCN cuối năm

Các báo cáo chi tiết và tổng hợp tiền lương mà kế toán viên cần chuẩn bị:
-    Bảng tạm ứng lương công ty
-    Phiếu tạm ứng lương nhân viên
-    Bảng chấm công
-    Bảng lương công ty
-    Bảng kê chi tiết phụ cấp
-    Phiếu lương nhân viên
-    Bảng thanh toán qua Ngân hàng
-    Báo cáo tổng hợp thu nhập của nhân viên
-    Báo cáo quyết toán thuế thu nhập cá nhân

-    Các biểu mẫu báo cáo BHXH

Đặc biệt, trong quá trình làm việc kế toán viên cần lưu ý các vấn đề sau:
1, Đảm bảo việc quản lý chấm công thật chuẩn xác
2, Điền mức lương cơ bản (hoặc mức lương ngày) theo quy định của cty nơi mình làm việc
4, Nếu làm trên excel: Đảm bảo các công thức chuẩn xác
5, Nếu làm trên phần mềm tính lương: Đảm bảo dữ liệu đầu vào đã đầy đủ và kiểm tra lại báo cáo được xuất ra trước khi trình lãnh đạo.

Đăng ký nhận tin

Email:*
 

Hỗ trợ bán hàng

Hà Nội và K.v Miền Bắc
Hotline: 024.62.510091

 

Tp.HCM và Kv. Miền Nam

Hotline: 083.556.4074


Hỗ trợ kỹ thuật

Hỗ trợ kỹ thuật
Liên hệ: Phạm Thị Yến
Điện thoại: 043.629.0430
Accura Brochure