Tin về Accura

Kiến thức cần biết đối với công việc kế toán kho

Để hoàn thành tốt các công việc của một kế toán kho ngay khi bước vào nghề, kế toán viên cần nắm vững những trách nhiệm của mình:
- Lập chứng từ nhập xuất, chi phí mua hàng, hoá đơn bán hàng
- Hạch toán doanh thu, giá vốn, công nợ.
- Theo dõi công nợ, lập biên bản xác minh công nợ theo định kỳ (hoăc khi có yêu cầu), nộp về PKT-TV
- Tính giá nhập xuất vật tư hàng nhập khẩu, lập phiếu nhập xuất và chuyển cho bộ phận liên quan.
- Lập báo cáo tồn kho, báo cáo nhập xuất tồn
- Kiểm soát nhập xuất tồn kho
- Thường xuyên: kiểm tra việc ghi chép vào thẻ kho của thủ kho, hàng hoá vật tư trong kho được sắp xếp hợp lý chưa, kiểm tra thủ kho có tuân thủ các qui định của công ty. Đối chiếu số liệu nhập xuất của thủ kho và kế toán.
- Trực tiếp tham gia kiểm đếm số lượng hàng nhập xuất kho cùng thủ kho, bên giao, bên nhận nếu hàng nhập xuất có giá trị lớn hoặc có yêu cầu của cấp có thẩm quyền
- Tham gia công tác kiểm kê định kỳ (hoặc đột xuất). Chịu trách nhiệm lập biên bản kiểm kê, biên bản đề xuất xử lý nếu có chênh lệch giữa sổ sách và thực tế, nộp về PKT-TV.

- Nộp chứng từ và báo cáo kế toán theo qui định

 

Phần mềm kế  toán Accura với phân hệ kế toán kho sẽ hỗ trợ bạn trong việc quản lý xuất kho vật tư, hàng hóa, chuyển kho, tính giá xuất kho, kiểm kê…

Sử dụng phần mềm kế toán Accura sẽ giúp bạn xử lý công tác kế toán kho một cách hiệu quả và nhanh chóng:

-    Trên một phiếu nhập, phiếu xuất có thể theo dõi nhiều hợp đồng vụ việc khác nhau.
-    Cho phép nhập xuất hàng hoá, vật tư trên một chứng từ cho nhiều kho khác nhau.
-    Cho phép phân cấp kho quản lý theo kiểu tổng kho – kho con…
-    Cho phép theo dõi nhập - xuất hàng hoá, vật tư theo nhiều lý do khác nhau như nhập mua, nhập điều chuyển, xuất bán, xuất điều chuyển, xuất gửi bán...
-    Cho phép theo dõi tồn kho tức thì tại thời điểm nhập, xuất.
-    In phiếu nhập - xuất theo mẫu của Bộ tài chính hoặc mẫu đặc thù của đơn vị.
-    Tự động tính giá xuất kho theo nhiều phương pháp khác nhau như bình quân trong kỳ, bình quân tức thời, đích danh, nhập trước - xuất trước (FIFO), nhập sau - xuất trước (LIFO).

Đăng ký nhận tin

Email:*
 

Hỗ trợ bán hàng

Hà Nội và K.v Miền Bắc
Hotline: 024.62.510091

 

Tp.HCM và Kv. Miền Nam

Hotline: 083.556.4074


Hỗ trợ kỹ thuật

Hỗ trợ kỹ thuật
Liên hệ: Phạm Thị Yến
Điện thoại: 043.629.0430
Accura Brochure