Tin về Accura

Để làm một kế toán tổng hợp tốt nhất

Để làm tốt công việc của một kế toán tổng hợp, bên cạnh các kiến thức đã học, bạn phải hình dung được công việc kế toán cần làm những gì và làm như thế nào là tốt nhất. Công việc của một kế toán tổng hợp có thể được mô tả một cách tổng quát như sau:

 

-    Quản lý về mặt kế toán: đảm bảo hạch toán đúng, đủ và kịp thời. Các chứng từ, hóa đơn phải hợp pháp. Lập báo cáo hàng tháng, theo dõi các khoản chi phí trích trước, chờ phân bổ. Đảm bảo báo cáo kịp thời, đúng thời hạn.
-    Quản lý về mặt hàng tồn kho: Thực hiện đối chiếu hàng tồn kho giữa thực tế và sổ sách. Làm việc với thủ kho để xác định chênh lệch nếu có, và tìm nguyên nhân cũng như xử lý.
-    Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.
-    Kiểm tra các định khoản các nghiệp vụ phát sinh.
-    Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp
-    Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết.
-    Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao,TSCĐ,công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế khối văn phòng CT, lập quyết toán văn phòng cty.
-    Theo dõi công nợ khối văn phòng công ty, quản lý tổng quát công nợ toàn công ty. Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi toàn công ty.
-    In sổ chi tiết và tổng hợp khối văn phòng, tổng hợp công ty theo qui định.
-    Lập báo cáo tài chính theo từng quí, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết.
-    Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán.
-    Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại các đơn vị cơ sở.
-    Cải tiến phương pháp hạch toán và chế độ báo cáo.
-    Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.
-    Cung cấp số liệu Cho Ban Giám Đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu.
-    Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của phụ trách phòng KT-TV.
-    Kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục cải tiến
-    Lưu trữ dữ liệu kế toán theo qui định.
Phần mềm kế toán Accura với phân hệ kế toán tổng hợp sẽ giúp bạn hoàn thành tốt công việc của một kế toán tổng hợp với nhiều chức năng và tiện ích ưu việt. Phân hệ kế toán tổng hợp của phần mềm kế toán Accura là trung tâm tiếp nhận dữ liệu từ tất cả các phân hệ khác, trên cơ sở đó lên các sổ sách kế toán, báo cáo tài chính, báo cáo thuế, báo cáo quản trị. Phân hệ này cho phép người sử dụng cập nhật các phiếu kế toán tổng quát, các bút toán phân bổ, kết chuyển cuối kỳ, các bút toán định kỳ và các bút toán điều chỉnh. Accura cung cấp hệ thống báo cáo tài chính theo quy định mới nhất của BTC và các cơ quản quản lý nhà nước ban hành, các báo cáo quản trị phục vụ cho việc đối chiếu so sánh và quản trị nội bộ doanh nghiệp, các sổ sách vật tư hàng hóa (theo từng kho, nhóm vật tư), cho phép in ấn báo cáo ngay cả trong khi nhập số liệu chứng từ phát sinh…

Đăng ký nhận tin

Email:*
 

Hỗ trợ bán hàng

Hà Nội và K.v Miền Bắc
Hotline: 024.62.510091

 

Tp.HCM và Kv. Miền Nam

Hotline: 083.556.4074


Hỗ trợ kỹ thuật

Hỗ trợ kỹ thuật
Liên hệ: Phạm Thị Yến
Điện thoại: 043.629.0430
Accura Brochure