Tin về Accura

Hướng dẫn kế toán viên thực hiện mức lương tối thiểu vùng năm 2014

Thông tư số 33/2013/TT-BLĐTBXH thay thế cho Thông tư số 29/2012/TT-BLĐTBXH được ban hành ngày 10/12/2012.

Thông tư này hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động và viên chức quản lý do các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động trả lương. Theo đó, tùy vào từng vùng mà mức lương được quy định cụ thể:

 

 

Vùng


Mức lương tối thiểu vùng áp dụng hiện nay 

Mức lương tối thiểu vùng áp dụng từ ngày 1/1/2014 
 I  
2.700.000  đồng/tháng
 
2.350.000 đồng/tháng
 II  
2.400.000  đồng/tháng
 
2.100.000 đồng/tháng
 III  
2.100.000  đồng/tháng
 
1.800.000 đồng/tháng
 IV  
1.900.000  đồng/tháng
 
1.650.000 đồng/tháng

Mức lương tối thiểu vùng quy định như trên là cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận tiền lương. Theo đó, mức tiền lương thấp nhất trả cho người lao động đã qua học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề) phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng.
Khi áp dụng các quy định tại thông tư này, Doanh nghiệp không được xóa bỏ hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương khi người lao động làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm, tiền lương hoặc phụ cấp làm việc trong điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với các chức danh nghề nặng nhọc , độc hại và các chế độ khác theo quy định của pháp luật lao động.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/02/2014, trong đó mức lương tối thiểu vùng áp dụng từ ngày 01/01/2014.

 

(Webketoan.vn)

Đăng ký nhận tin

Email:*
 

Hỗ trợ bán hàng

Hà Nội và K.v Miền Bắc
Hotline: 024.62.510091

 

Tp.HCM và Kv. Miền Nam

Hotline: 083.556.4074


Hỗ trợ kỹ thuật

Hỗ trợ kỹ thuật
Liên hệ: Phạm Thị Yến
Điện thoại: 043.629.0430
Accura Brochure