Tin về Accura

Hạch toán thu hộ công ty khác

Câu hỏi:

Công ty tôi nhận thu hộ cho 1 công ty B số tiền vận chuyển và tiền thưởng của công ty B mà công ty C phải trả (nói cách khác là công ty B nhờ công ty tôi thu hộ tiền từ công ty C). Khoản tiền này không liên quan gi đến việc xuất hoá đơn đầu vào, ra vì giữa công ty B và C đã hạch toán và xuất hoá đơn cho nhau. Vậy khi công ty tôi thu hộ tiền từ công ty C thì hạch toán khoản này như thế nào và khi trả lại tiền cho công ty B thì hạch toán thế nào? Xin cảm ơn!

Trả lời:

Câu hỏi của bạn chưa nói rõ lý do vì sao công ty bạn thực hiện việc thu hộ Công ty B, đồng thời chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành cũng chưa hướng dẫn loại giao dịch không phổ biến này.

Tuy nhiên, nếu thực tế đã xảy ra, công ty bạn có thể hạch toán:

- Khi thu hộ tiền công ty C trả cho công ty B, ghi:

Nợ TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng.

Có TK 338 - Phải trả, phải nộp khác (TK 3388)

- Khi chuyển trả số tiền thu hộ cho công ty B, ghi:

Nợ TK 338 - Phải trả, phải nộp khác (TK 3388)

Có TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng.

(Vacpa.org.vn)

Đăng ký nhận tin

Email:*
 

Hỗ trợ bán hàng

Hà Nội và K.v Miền Bắc
Hotline: 024.62.510091

 

Tp.HCM và Kv. Miền Nam

Hotline: 083.556.4074


Hỗ trợ kỹ thuật

Hỗ trợ kỹ thuật
Liên hệ: Phạm Thị Yến
Điện thoại: 043.629.0430
Accura Brochure