Bảng giá cho Accura Standard

Mã hiệu Tên gói Đơn vị tính Đơn giá Ghi chú
ACPL Giá bản quyền các gói sản phẩmGiá bản quyền máy thứ nhất 1 máy đầu tiên 3,990,000

Giá bản quyền máy thứ 2 -5 4 máy tiếp theo 890,000

Giá bản quyền máy thứ 5 trở đi Các máy tiếp theo N/A
ACPU Giá nâng cấp các gói sản phẩmGiá bản quyền máy thứ nhất 1 máy đầu tiên 1,990,000

Giá bản quyền máy thứ 2 -5 4 máy tiếp theo 890,000

Giá bản quyền máy thứ 5 trở đi Các máy tiếp theo N/A
ACPO Tổng hợp, đồng bộ dữ liệuBáo cáo tài chính hợp nhất 1 Công ty N/A

Đồng bộ dữ liệu với chi nhánh
N/A

Tích hợp dữ liệu với ứng dụng khác
N/A
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ TÙY CHỌN BẢN STANDARD
Tên dịch vụ Đơn vị tính Đơn giá Ghi chú
ATS01 Cài đặtCài đặt qua mạng  1 máy chủ 500,000 Từ máy thứ hai mỗi máy nhân hệ số 0.2. Cài trên Windows server/SQL server

Qua mạng internet 1 máy trạm 300,000 như trên
ATS02 Chuyển đổi convert dữ liệuTừ phần mềm Easy Accounting 1 lần 700,000 Miễn phí chuyển đổi convert dữ liệu từ Easy Accounting cho tất cả đơn vị hết năm 2013

Từ AMSE và các phần mềm khác N/A N/A
ATS03 Hướng dẫn sử dụng


Loại 1 Theo yêu cầu của KH, tại FSC 1 người 1,800,000 - Đơn giá 150,000 vnđ/giờ - Thời gian theo yêu cầu của KH, địa điểm tại Công ty FSC
Loại 2 Qua teamviewer, skype, VC 1 người 900,000 - Áp dụng khi khách hàng sử dụng dịch vụ vượt phạm vi quy định trong tài liệu ACC03D
Loại 3 Theo lớp do FSC tổ chức 1 người 400,000 - Áp dụng khi khách hàng sử dụng dịch vụ vượt phạm vi quy định trong tài liệu ACC03D - Đơn giá 50,000 vnđ/giờ - Theo lịch do FSC sắp xếp
Loại 4 Trực tiếp tại chỗ của KH 1 người 1,800,000 - Thời gian địa điểm theo yêu cầu, cộng Thời gian địa điểm theo yêu cầu, cộng chi phí đi lại lưu trú
ATS04 Dịch vụ bảo trì hàng năm Năm 2,500,000 Xem nội dung bảo trì tại tài liệu ACC03D (Dịch vụ đi kèm)
ABS01 Đào tạo nghiệp vụ kế toán theo yêu cầu

Thời gian tùy chọn, địa điểm tại công ty FSC, địa điểm khác tính thêm phí
Mức 1 Cơ bản 1 người 2,500,000 Kiến thức chung, nguyên lý về kế toán, hạch toán cơ bản, kê khai thuế
Mức 2 Hoàn thiện 1 người 1,800,000 Kết chuyển, phân bổ, lập báo cáo tài chính, đối soát kiểm tra dữ liệu
Mức 3 Nâng cao 1 nguời 2,100,000 Tính giá xuất, giá thành, xử lý các tình huống khó trong kế toán
ABS02 Lập báo cáo tài chính


Mức 1 Dưới 500 chứng từ 1 năm 1 công ty 7,000,000 Yêu cầu gửi định kỳ tập hợp gửi chứng từ 1 quý 1 lần
Mức 2 Từ 500 chứng từ đến 1000 chứng từ 1 năm 1 công ty 12,000,000 Yêu cầu gửi định kỳ tập hợp gửi chứng từ 1 tháng 1 lần
Mức 3 Từ 1000 chứng từ đến 1500 chứng từ 1 năm 1 công ty 18,000,000 Yêu cầu gửi định kỳ tập hợp gửi chứng từ 1 tháng 1 lần
Mức 4 Trên 1500 chứng từ 1 năm 1 công ty N/A Liên hệ để có báo giá cụ thể
ABS03 Kê khai lập các báo cáo thuế VAT


Mức 1 Dưới 50 hóa đơn 1 tháng 1 công ty 99,000/tháng Số lượng có thể tăng giảm 10%, nếu vượt quá 10% sẽ bị thu thêm phí 2000 VNĐ/hóa đơn hoặc chuyển sang mức cao hơn. Hóa đơn phải được tập hợp gửi trước ngày 10 hàng tháng
Mức 2 Từ 50 hóa đơn đến 200 hóa đơn 1 tháng 1 công ty 200,000/tháng
Mức 3 Từ 200-500 hóa đơn 1 tháng 1 công ty 450,000/tháng
Mức 4 Từ 500 - 1000 hóa đơn 1 tháng 1 công ty 900,000/tháng