Tải về bộ cài Accura 2012 - Phần mềm kế toán miễn phí

Tải về bộ cài Accura Express - Phần mềm kế toán miễn phí


Lịch sử phát hành

- Tính năng mới:


+ Cho phép nhập danh mục theo 2 kiểu: Nhập trên lưới và nhập trên form

+ Bổ sung công cụ lập chứng từ nhanh.

+ Bổ sung báo cáo tổng hợp chi tiết theo nhiều đối tượng

+ Cho phép xem chi tiết trên tất cả các báo cáo tổng hợp.

+ Cho phép ẩn bảo cáo không sử dụng.

+ Cho phép đổi mật khẩu người dùng.

+ Đưa thêm tab quy trình.

+ Sửa lại combobox trên lưới cho phép lọc theo tên, mã.

- Nâng cấp:

+ Nâng cấp cách thức lấy chứng từ trong các phân hệ.

+ Sửa lại chức năng tìm kiếm

+ Bỏ chức năng chuyển chứng từ giữa các phân hệ.

+ Nâng cấp form nhập thông tin ủy nhiệm chi

+ Nâng cấp cho phép in nhiều phiếu trên một chứng từ hạch toán.

+ Bổ sung tùy chọn in sổ theo ngoại tệ.

- Tính năng mới:

    + Phân bổ kết chuyển tài khoản

    + Phân bổ công cụ dụng cụ

    + Phân quyền người dùng

    + Phân hệ kế toán bán hàng

    + Công cụ kiểm tra dữ liệu

    +  Chứng từ ghi sổ

-Bổ sung báo cáo:


    + Bảng kê chi tiết số phát sinh

    + Sổ tổng hợp số dư

    + Tờ kê tổng hợp số phát sinh theo tài khoản

    + Phát sinh nợ theo tài khoản

    + Phát sinh có theo tài khoản.

    + Bảng kê tổng hợp giá thành sản xuất.

    + Bảng kê tổng hợp tổng thể.

- Nâng cấp:


    + Tính giá đích danh xuất giá đích danh theo đơn giá.
Trang 1 trong 3Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  Tiếp   Cuối    

Hỗ trợ bán hàng

Hà Nội và K.v Miền Bắc
Hotline: 024.62.510091

 

Tp.HCM và Kv. Miền Nam

Hotline: 083.556.4074






Hỗ trợ kỹ thuật

Hỗ trợ kỹ thuật
Liên hệ: Phạm Thị Yến
Điện thoại: 024.62510091