Tải về bộ cài Accura 2012 - Phần mềm kế toán miễn phí

Tải về bộ cài Accura Express - Phần mềm kế toán miễn phí


Lịch sử phát hành

Entries for Tháng Ba 2013

- Tính năng mới:

    + Phân bổ kết chuyển tài khoản

    + Phân bổ công cụ dụng cụ

    + Phân quyền người dùng

    + Phân hệ kế toán bán hàng

    + Công cụ kiểm tra dữ liệu

    +  Chứng từ ghi sổ

-Bổ sung báo cáo:


    + Bảng kê chi tiết số phát sinh

    + Sổ tổng hợp số dư

    + Tờ kê tổng hợp số phát sinh theo tài khoản

    + Phát sinh nợ theo tài khoản

    + Phát sinh có theo tài khoản.

    + Bảng kê tổng hợp giá thành sản xuất.

    + Bảng kê tổng hợp tổng thể.

- Nâng cấp:


    + Tính giá đích danh xuất giá đích danh theo đơn giá.

- Nâng cấp:

+ Cải tiến tốc độ nhập liệu cho phần nhập số dư đầu kỳ.

- Sửa lỗi:

+Sửa lỗi chiếm dụng bộ nhớ của chương trình.

+Chức năng lưu trong phần thông tin cấu hình hệ thống.

+ Lỗi lưu chứng từ khấu hao trong trường hợp không có tài sản nào khấu hao.
Trang 1 trong 2Đầu tiên    Trước   [1]  2  Tiếp   Cuối    

Hỗ trợ bán hàng

Hà Nội và K.v Miền Bắc
Hotline: 024.62.510091

 

Tp.HCM và Kv. Miền Nam

Hotline: 083.556.4074


Hỗ trợ kỹ thuật

Hỗ trợ kỹ thuật
Liên hệ: Phạm Thị Yến
Điện thoại: 024.62510091