Tải về bộ cài Accura 2012 - Phần mềm kế toán miễn phí

Tải về bộ cài Accura Express - Phần mềm kế toán miễn phí


Lịch sử phát hành

Phần mềm kế toán miễn phí - Accura 1.7.1.0 ngày 03/05/2013

- Tính năng mới:

+ Cho phép nhập danh mục theo 2 kiểu: Nhập trên lưới và nhập trên form

+ Bổ sung công cụ lập chứng từ nhanh.

+ Bổ sung báo cáo tổng hợp chi tiết theo nhiều đối tượng

+ Cho phép xem chi tiết trên tất cả các báo cáo tổng hợp.

+ Cho phép ẩn bảo cáo không sử dụng.

+ Cho phép đổi mật khẩu người dùng.

+ Đưa thêm tab quy trình.

+ Sửa lại combobox trên lưới cho phép lọc theo tên, mã.

- Nâng cấp:

+ Nâng cấp cách thức lấy chứng từ trong các phân hệ.

+ Sửa lại chức năng tìm kiếm

+ Bỏ chức năng chuyển chứng từ giữa các phân hệ.

+ Nâng cấp form nhập thông tin ủy nhiệm chi

+ Nâng cấp cho phép in nhiều phiếu trên một chứng từ hạch toán.

+ Bổ sung tùy chọn in sổ theo ngoại tệ.

Hỗ trợ bán hàng

Hà Nội và K.v Miền Bắc
Hotline: 024.62.510091

 

Tp.HCM và Kv. Miền Nam

Hotline: 083.556.4074


Hỗ trợ kỹ thuật

Hỗ trợ kỹ thuật
Liên hệ: Phạm Thị Yến
Điện thoại: 024.62510091