25 thoughts on “Bảng giá xe Air Blade 2021 ( AB125. AB150 ) tháng 11/2021 giảm toàn quốc

  1. Báo 40 41 chứ mua xe quánh thuế lên kèm giầy tờ biển tùm lum củng ngoài 50tr 🙂 báo vậy làm t cầm 40 mấy triệu đi đưowngg xa mà đéo mua dc. Làm ăn củ lồn chán vcl. Báo giá thì báo xác giá đi. Còn chừa làm cc gì

  2. A cho e hỏi ngoài bản Ab 2022 limited mới ra mắt. Thì cà phiên bản khác như tiêu chuẩn, đặc biệt của ab 2022 khoảng thời gian nào sẽ ra mắt ạ.
    Ab 2021 thì ra mắt vài tháng 11.2020 ạ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *