Theo quy định, đơn vị kế toán có trách nhiệm lưu trữ lại chứng từ, sổ sách kế toán trong thời hạn nhất định. Nếu như trước đây, việc in chứng từ và sổ kế toán ra giấy là quy định bắt buộc của Luật Kế toán 03/2003/QH11 thì hiện nay, quy định này đã thay đổi như thế nào? Ngoài phương thức lưu trữ bản giấy, chứng từ, sổ sách kế toán có được lưu trữ điện tử hay không?

Nguồn: https://accura.vn/

Xem thêm: https://accura.vn/ke-toan-tong-hop/tai-lieu-ke-toan/

1 thought on “Có bắt buộc in chứng từ và sổ kế toán ra giấy?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *