Đào tạo phần mềm kế toán Moka cho người mới tiếp cận và nhân viên nội bộ của Moka. Nội dung buổi đào tạo là đi từ tổng quan phần mềm tới chi tiết từng phân hệ.
– Hệ thống
– Làm quen danh mục, số dư
– Phân hệ mua hàng
————
++Link dùng thử miễn phí:
++Link Công ty Moka:
++Link Facebook:
———–
Phone: (024) 2283-1818 | Hotline: (024) 7102-1818
Mail: [email protected] | Bộ phận KD: 0328 811 399

Nguồn: https://accura.vn/

Xem thêm: https://accura.vn/ke-toan-tong-hop/phan-mem-ke-toan/

1 thought on “ĐÀO TẠO 01: Tiếp cận phần mềm kế toán Moka (Người mới – Nhân viên)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *