MẪU FILE EXCEL KẾ TOÁN – PHẦN MỀM KẾ TOÁN EXCEL MIỄN PHÍ có sẵn Form mẫu, công thức. Bạn chỉ cần tải về để sử dụng trên
Hoặc đăng ký kênh và comment email để nhận được link tải Mẫu bạn nhé

1. Các bảng biểu có trong mẫu:
– Sổ Nhật ký chung.
– Các loại phiếu như: Phiếu thu, chi, nhập kho, xuất kho.
– Danh mục tài khoản
– Bảng tính khấu hao Tài sản cố định.
– Bảng tổng hợp phải thu khách hàng (131).
– Bảng tổng hợp phải trả khách hàng (331).
– Sổ quỹ tiền mặt.
– Sổ tiền gửi ngân hàng.
– Sổ cái các tài khoản.
– Sổ chi tiết tài khoản.
– Bảng cân đối phát sinh tài khoản
– Bảng cân đối kế toán (Báo cáo tình hình tài chính)
– Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.
– Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
– Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

2. Các hàm Excel phổ biến:
– Vlookup
– Sumif
– Subtotal
– If
– Offset

Nguồn: https://accura.vn/

Xem thêm: https://accura.vn/ke-toan-tong-hop/phan-mem-ke-toan/

19 thoughts on “FILE EXCEL KẾ TOÁN – PHẦN MỀM KẾ TOÁN EXCEL MIỄN PHÍ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *