Sorimachi Việt Nam đã xây dựng WACA dựa trên hệ thống Web kế toán nông nghiệp của Sorimachi Nhật Bản, vốn là phần mềm chiếm thị phần số 1 trong lĩnh vực Phần mềm kế toán nông nghiệp tại Nhật Bản.

#chuyendoiso #nongnghiep #ungdungketoan #hoptacxa #sorimachi #nhatban #waca #TT24 #TT133 #ketoan

Nguồn: https://accura.vn/

Xem thêm: https://accura.vn/ke-toan-tong-hop/phan-mem-ke-toan/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *