Phần mềm kế toán Xã/Phường MISA Bamboo.NET 2020 tự động lập Báo cáo tài chính, Báo cáo quyết toán ngân sách xã theo Thông tư 70/2019/TT-BTC, Thông tư 344/2016/TT-BTC; Kết nối Dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc Nhà nước để thực hiện giao dịch điện tử; Quản lý và phát hành biên lai điện tử theo Thông tư 303/2016/TT-BTC.

Nguồn: https://accura.vn/

Xem thêm: https://accura.vn/ke-toan-tong-hop/phan-mem-ke-toan/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *