7 thoughts on “Hướng dẫn cài đặt phần mềm kế toán công đoàn

  1. Dạ báo cáo Anh Chị! Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đang viết phần mềm khác giành cho CĐCS áp dụng từ ngày 01.01.2022 cho phù hợp với quy định với quy định và chế độ kế toán công đoàn mới! Nên anh chị có thể sử dụng tạm phần mềm này đến khi có phần mềm mới chính thức và nhập liệu lại các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào phần mềm mới theo hướng dẫn. Trân trọng./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *