Hướng dẫn cách làm sổ sách kế toán trên Excel
Hướng dẫn cách làm sổ sách kế toán trên Excel
Hướng dẫn cách làm sổ sách kế toán trên Excel
Nếu căn cứ từ Nhật Ký Chung:
– TÍnh tổng cộng phát sinh của cả kỳ kế toán trên NKC bằng hàm subtotal.
– Đặt lọc cho sổ NKC ( Lưu ý : không lọc các tiêu đề cố định ).
– Trên NKC, ở Cột TK nợ/ TK Có các bạn lọc lên TK Tiền Mặt, sau đó lọc tiếp lần lượt từng TK đối ứng bên Cột TK đối ứng

Nguồn: https://accura.vn/

Xem thêm: https://accura.vn/ke-toan-tong-hop/tai-lieu-ke-toan/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *