Hướng dẫn lập chứng từ ghi sổ trên phần mềm kế toán MISA SME.NET 2017
– Học kế toán trên phần mềm MISA, FAST, BRAVO, EXCEL ..Học trên số liệu, chứng từ công ty,…. Kế toán trưởng cầm tay chỉ việc, xem chi tiết tại đây:
– Bạn vừa xem video Hướng dẫn sử dụng MISA 2017

Nguồn: https://accura.vn/

Xem thêm: https://accura.vn/ke-toan-tong-hop/tai-lieu-ke-toan/

1 thought on “Hướng dẫn lập chứng từ ghi sổ trên phần mềm kế toán MISA SME.NET 2017

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *