Hướng dẫn lập chứng từ ghi sổ trên phần mềm kế toán MISA SME.NET 2017
– Học kế toán trên phần mềm MISA, FAST, BRAVO, EXCEL ..Học trên số liệu, chứng từ công ty,…. Kế toán trưởng cầm tay chỉ việc, xem chi tiết tại đây:
– Bạn vừa xem video Hướng dẫn sử dụng MISA 2017

Nguồn: https://accura.vn/

Xem thêm: https://accura.vn/ke-toan-tong-hop/tai-lieu-ke-toan/

1 thought on “Hướng dẫn lập chứng từ ghi sổ trên phần mềm kế toán MISA SME.NET 2017

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.