23 thoughts on “Hướng dẫn Phần mềm Kế toán Việt Nam: V01_Bài Tập 1_ Phần 1

  1. chúc mừng năm mới canh tý 2020. chúc năm mới sức khỏe dẻo dai, công việc thuận lợi thăng tiến dài dài, phi những nước đại tiến tới thành ông.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.