2 thoughts on “Hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán Augges

  1. Nên có lời đọc của người hướng dẫn theo từng thao tác, nên bỏ nhạc lồng theo, vì nghe theo rất ầm và mất tập trung, hình ảnh nhỏ và quay xa quá không nhìn rõ chữ trên màn hình, thao tác nhanh quá không theo dõi kịp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *