#KTTC1HVTC #ketoantaichinh1 #TSCĐ #onthisinhvien #OTSV #HVTC

Kế toán tài chính 1 HVTC – Chữa bài 1 giáo trình TÀI SẢN CỐ ĐỊNH (TSCĐ) | CHỊ LINH KẾ TOÁN
File bài tập được chia sẻ trong nhóm:
⭐ Full đầy đủ hệ thống kiến thức, bài tập lớn và đề thi cuối kỳ (~kèm nhóm zalo giải đáp cho học viên):
Đối với chương TSCĐ, khóa học A+ Kế toán tài chính 1 chị sẽ giảng chi tiết các dạng bài tập dưới đây
▶Dạng bài 1: Tính khấu hao năm N, năm N+1,… năm N + 10
▶Dạng bài 2: Tính hao mòn lũy kế từ thời điểm mua đến thời điểm bán
▶Dạng bài 3: Tính khấu hao cho nhiều thiết bị trong tháng.
Và hỗ trợ giải đáp 1-1 trong nhóm riêng tư, giải đáp 24/7
Kết bạn với chị Linh kế toán và để được dùng thử miễn phí khóa học:


Nội dung video này:
Định khoản bài tập TSCĐ, giáo trình Kế toán tài chính 1 Học viện tài chính
00:53 NV1: Định khoản TSCĐ bàn giao Xây dựng cơ bản
03:50 NV2: Định khoản TSCĐ tăng do mua ngoài (các khoản chi phí phát sinh liên quan đến quá trình chạy thử)
11:50 NV3: Định khoản Đem TSCĐ đi góp vốn
16:47 NV4: Định khoản Nhượng bán TSCĐ
19:17 NV5: Định khoản Thanh lý TSCĐ
23:08 Cách tư duy trong phần bán Tài sản cố định thì định khoản như thế nào?

▶ Kiến thức liên quan: định khoản các nghiệp vụ tăng Tài sản cố định, đem TSCĐ đi góp vốn, Nhượng bán và thanh lý TSCĐ

CÁC VIDEO TRONG HỌC PHẦN KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 1, có thể em quan tâm:
▶ Hướng dẫn giải bài tập vật tư (bài 1):
▶ Chữa bài tập lớn (bài 1) Vốn bằng tiền:
▶ Chữa bài 1 giáo trình TÀI SẢN CỐ ĐỊNH:
▶ Chữa bài 2 giáo trình TÀI SẢN CỐ ĐỊNH:
▶ Chữa bài kiểm tra điều kiện số 1:


■ Facebook:
■ Website:
■ Group học tập HVTC:

Nguồn: https://accura.vn/

Xem thêm: https://accura.vn/ke-toan-tong-hop/tai-lieu-ke-toan/

11 thoughts on “Kế toán tài chính 1 HVTC – Chữa bài 1 giáo trình TÀI SẢN CỐ ĐỊNH (TSCĐ) | CHỊ LINH KẾ TOÁN

 1. CÁC VIDEO TRONG HỌC PHẦN KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 1, có thể em quan tâm:

  ▶ Hướng dẫn giải bài tập vật tư (bài 1): https://youtu.be/1PbN1YHNGKE

  ▶ Chữa bài tập lớn (bài 1) Vốn bằng tiền: https://youtu.be/gTLeA1sxDfA

  ▶ Chữa bài 1 giáo trình TÀI SẢN CỐ ĐỊNH: https://youtu.be/jmcSKdEk33g

  ▶ Chữa bài 2 giáo trình TÀI SẢN CỐ ĐỊNH: https://youtu.be/6ohBAidXIGc

  ▶ Chữa bài kiểm tra điều kiện số 1: https://youtu.be/Z3td5HIP4H8

 2. CÁC VIDEO TRONG HỌC PHẦN KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 1, có thể em quan tâm:

  ▶ Hướng dẫn giải bài tập vật tư (bài 1): https://youtu.be/1PbN1YHNGKE

  ▶ Chữa bài tập lớn (bài 1) Vốn bằng tiền: https://youtu.be/gTLeA1sxDfA

  ▶ Chữa bài 1 giáo trình TÀI SẢN CỐ ĐỊNH: https://youtu.be/jmcSKdEk33g

  ▶ Chữa bài 2 giáo trình TÀI SẢN CỐ ĐỊNH: https://youtu.be/6ohBAidXIGc

 3. CÁC VIDEO TRONG HỌC PHẦN KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 1, có thể em quan tâm:
  ▶ Hướng dẫn giải bài tập vật tư (bài 1): https://youtu.be/1PbN1YHNGKE
  ▶ Chữa bài tập lớn (bài 1) Vốn bằng tiền: https://youtu.be/gTLeA1sxDfA
  ▶ Chữa bài 1 giáo trình TÀI SẢN CỐ ĐỊNH: https://youtu.be/jmcSKdEk33g

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *