1 thought on “Kết chuyển thuế GTGT trên phần mềm kế toán GAM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *