Làm kế toán nội bộ cần phải tạo nhiều báo cáo chi tiết, báo cáo tổng hợp để phân tích các chỉ tiêu tài chính từ phần mềm kế toán, tuy nhiên các phần mềm kế toán chỉ đáp ứng trong phạm vi nó có thể, nhu cầu của người sử dụng luôn mới và thay đổi. Dùng Add-in A-Tools để liên kết dữ liệu của các phần mềm kế toán vào Excel từ đó tạo báo cáo quản trị, báo cáo kế toán nội bộ là giải pháp cho tất cả những người làm kế toán chuyên nghiệp!

Nguồn: https://accura.vn/

Xem thêm: https://accura.vn/ke-toan-tong-hop/phan-mem-ke-toan/

5 thoughts on “Kết nối dữ liệu từ phần mềm kế toán Fast vào Excel bằng A-Tools – Tạo báo cáo quản trị

  1. Anh Tuân xem giúp khi khai báo DBKey để thêm VFP thì báo lỗi "Access violation at address 00xxx…6823 in module AddinAtools.dll. Read of address FFFF…E3AFE120" thì xử lý như thế nào

  2. em thấy hiện anh đang lấy dữ liệu từ Fast vào Excel, liệu có thể nhập liệu từ Excel vào Fast được không anh?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *