16 thoughts on “Kiến Thức Cơ Bản Sửa Chữa Xe Đạp Điện-Xe Máy Điện Phần 6

  1. Phòng hát Karaoke…. thầy đéo gì thằng này… có biết cặc gì về điện đâu….đo tay ga đéo biết đo… còn đéo biết linh kiện trong tay ga là loại gì…. vô phúc cho mấy thằng học thằng này học xong chỉ về phá xe

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *