8 thoughts on “Kiến thức điện#.hướng dẫn cách đấu dây cho hệ thống đèn hậu phía sau xe cho những bạn nào chưa biết.

  1. Innova 2010, dây đèn thắng có màu xanh lá và trắng, dây khác màu xanh lá. làm thế nào để biết là dây đèn mi đỏ, và dây nào là đèn thắng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *