13 thoughts on “Kiến thức điện#.Rơ le phụ dùng để đấu xong béc hoặc kích đề, và cách đấu dây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *