Luật Kế Toán 2019 – Số 14-VBHN-VPQH – năm 2019
Full playlist:
———————————-
Chương 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG (Điều 1-15)
Chương 2. NỘI DUNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN
Mục 1. CHỨNG TỪ KẾ TOÁN (Điều 16-21)
Mục 2. TÀI KHOẢN KẾ TOÁN VÀ SỔ KẾ TOÁN (Điều 22-28)
Mục 3. BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Điều 29-33)
Mục 4. KIỂM TRA KẾ TOÁN (Điều 34-39)
Mục 5. KIỂM KÊ TÀI SẢN, BẢO QUẢN, LƯU TRỮ TÀI LIỆU KẾ
TOÁN (Điều 40-42)
Mục 6. CÔNG VIỆC KẾ TOÁN TRONG TRƯỜNG HỢP ĐƠN VỊ KẾ
TOÁN CHIA, TÁCH, HỢP NHẤT, SÁP NHẬP, CHUYỂN ĐỔI
LOẠI HÌNH HOẶC HÌNH THỨC SỞ HỮU, GIẢI THỂ, CHẤM
DỨT HOẠT ĐỘNG, PHÁ SẢN (Điều 43-48)
Chương 3. TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ NGƯỜI LÀM KẾ TOÁN (Điều 49-58)
Chương 4. HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ KẾ TOÁN (Điều 57-70)
Chương 5. QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KẾ TOÁN (Điều 71)
Chương 6. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH (Điều 72-74)
———————————-
Phương Thom Voice #PhuongThomVoice
Phương Thơm Voice Over, Giọng đọc Phương Thơm
Nhận thu âm quảng cáo, đọc lời bình, thuyết minh phim, lồng tiếng
———————————-

Nguồn: https://accura.vn/

Xem thêm: https://accura.vn/ke-toan-tong-hop/tai-lieu-ke-toan/

1 thought on “Luật Kế Toán 2019 – Chương 3. TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ NGƯỜI LÀM KẾ TOÁN (Điều 49-58)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *