Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 của Quốc hội. Luật có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017.

* Tìm hiểu pháp luật: [email protected]
– Các video về Hiến pháp:
– Các video về ưu đãi người có công với cách mạng:
– Các video về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước:
– Các video về nuôi con nuôi:
– Các video về hôn nhân và gia đình:
– Các video về quốc tịch Việt Nam:
– Các video về đấu giá tài sản:
– Các video về nghĩa vụ quân sự:
– Các video về đấu thầu:
– Các video về kiểm toán độc lập:
– Các video về kiểm toán Nhà nước:
– Các video về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng:
– Các video về văn bản quy phạm pháp luật:
– Các video về Luật Giá:
– Các video về nhà ở:
– Các video về trẻ em:
– Các video về tiếp nhận, sử dụng các nguồn kinh phí hỗ trợ thiên tai:
– Các video về di sản văn hóa:
– Các video về an ninh mạng:
– Các video về biên giới quốc gia:
– Các video về người lao động VN đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng:
– Các video về du lịch:
– Các video về thi hành án hình sự:
– Các video về tín ngưỡng tôn giáo:
– Các video về cảnh vệ:
– Các video về bưu chính:
– Các video về dự trữ quốc gia:
– Các video về biển Việt Nam:
– Các video về kinh doanh bảo hiểm:
– Các video về hòa giải ở cơ sở:
– Các video về lao động:
– Các video về kinh doanh bất động sản:
– Các video về luật sư:
– Các video về phá sản:
– Các video về cơ quan đại diện nước ta ở nước ngoài:
– Các video về công chứng:
– Các video về giáo dục đại học:
– Các video về cơ yếu:
– Các video về khiếu nại:
– Các video về bảo hiểm xã hội:

Nguồn: https://accura.vn/

Xem thêm: https://accura.vn/ke-toan-tong-hop/tai-lieu-ke-toan/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *