NHẬN LÀM SỔ SÁCH KẾ TOÁN, BÁO CÁO THUẾ, BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHO DOANH NGHIỆP TẠI TPHCM

1.Thực hiện kê khai, đăng ký thuế ban đầu, đặt in hóa đơn…

2.Thiết lập và xây dựng hệ thống sổ sách kế toán ban đầu.

3.Báo cáo hóa đơn chứng từ mua vào, bán ra, cân đối chứng từ mua vào, bán ra

4.Lập báo cáo mẫu thông kế trong tháng nộp Phòng thống kê

5.Hạch toán và ghi chép sổ sách kế toán bằng phần mềm kế toán

6.Giải quyết vướng mắc phát sinh, tổ chức lưu trữ chứng từ

7.Báo cáo xuất nhập tồn kho, vật tư, hàng hóa, sản phẩm

8.Khấu hao tài sản cố định năm. Lập bảng lương

9.Bảng cân đối kế toán. Kết quả kinh doanh tháng/quý/năm

10.Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (trực tiếp – gián tiếp)

11.Lập báo cáo tài chính cuối năm – Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

12.Hạch toán kế toán, lập và in đầy đủ các loại sổ sách kế toán theo chuẩn mực kế toán hiện hành.

13.Tổng hợp và phân tích số liệu về các chi phí liên quan kế toán, kiểm tra các chứng từ kế toán để phát hiện các sai sót so với quy định và điều chỉnh.

14.Phối hợp cùng doanh nghiệp xử lý các vấn đề liên quan nghiệp vụ kế toán, thuế có liên quan.

Thông tin liên hệ:
ĐT: 070 89 55 409 Miss Lynh
Yahoo: balance5353
Mail: [email protected]

Nhận làm kế toán ngoài giờ, báo cáo thuế tháng, báo cáo thuế quý, báo cáo thuế năm, báo cáo tài chính, quyết toán cuối năm, vào sổ sách kế toán. Nhận làm thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, công ty. Với hơn 6 năm kinh nghiệm báo cáo thuế, báo cáo tài chính và sổ sách kế toán.

Nguồn: https://accura.vn/

Xem thêm: https://accura.vn/ke-toan-tong-hop/tai-lieu-ke-toan/

27 thoughts on “Nhận làm báo cáo thuế, nhận làm sổ sách kế toán, nhận làm báo cáo thuế tháng quý năm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *