Phần này hướng dẫn bạn nhập các chứng từ nghiệp vụ xuất bán hàng và cung cấp dịch vụ và các trường hợp hàng bán bị trả lại, chiết khấu giảm giá hàng bán, đồng thời giới thiệu tính năng tích hợp hóa đơn điện tử trực tiếp.
00:00 Giới thiệu chung
02:45 Hóa đơn bán hàng
11:34 Hóa đơn dịch vụ
14:09 Trường hợp khác
16:10 Hóa đơn điện tử
Playlist:
#HocVietsun #VietsunBA

Nguồn: https://accura.vn/

Xem thêm: https://accura.vn/ke-toan-tong-hop/phan-mem-ke-toan/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *