Hướng dẫn các bạn tạo bộ số liệu trên phần mềm kế toán Misa với các loại hình doanh nghiệp: Dịch vụ, thương mại, xây dựng, sản xuất.
#phanmemmisa, #taosolieu, #Sanketoan

Nguồn: https://accura.vn/

Xem thêm: https://accura.vn/ke-toan-tong-hop/phan-mem-ke-toan/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *