hần mềm kế toán UNESCO XI gồm 11 phân hệ, được phát triển, nâng cấp từ phiên bản UNESCO 5.01, được cập nhật đầy đủ các chế độ kế toán hiện hành. Với tính năng thao tác đơn giản, người sử dụng chỉ nhập duy nhất một lần số liệu của chứng từ gốc phát sinh, chương trình sẽ tự động tập hợp, tính toán và kết xuất ra đầy đủ các sổ sách kế toán, báo cáo thuế, phân tích tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng quy định Bộ Tài Chính.

Nguồn: https://accura.vn/

Xem thêm: https://accura.vn/ke-toan-tong-hop/phan-mem-ke-toan/

5 thoughts on “Phần mềm kế toán UNESCO XI

  1. Tôi muốn nâng cấp phần mềm kế toán 5.01 lên mới hơn thì phải làm như thế nào ? Khi nâng cấp xong sử dụng có thay đổi nhiều hơn khi chưa nâng cấp không ?

  2. tôi đang cần cài Pm unesco năm 2006 mà khi cài đòi pass. bạn có thể hướng dẫn tôi cách cài đặt được không? thanks

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *