Quản lý tài chính kế toán dành cho giám đốc, chủ DN SME | Phương pháp kiểm soát kết quả là bài 8 trong chương trình đào tạo Tài chính – Kế toán – Thuề dành cho CEO, trực tiếp và online trên Giamdoc.net
#Quanlytaichinh
#Quantritaichinh
#Giamdoc

Nguồn: https://accura.vn/

Xem thêm: https://accura.vn/ke-toan-tong-hop/tai-lieu-ke-toan/

11 thoughts on “Quản lý tài chính kế toán dành cho giám đốc, chủ DN SME | Phương pháp kiểm soát kết quả

  1. Cảm ơn Thầy ạ, hôm nay em mới biết đến kênh của Thầy ạ, thực sự rất hữu ích ạ. Cảm ơn Thầy đã chia sẻ ạ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *