Tài liệu bồi dưỡng kế toán trưởng đơn vị kế toán nhà nước mới nhất.
Các bạn có thể mua sách tại

MỤC LỤC

1. Pháp luật về kinh tế áp dụng tại các đơn vị thuộc lĩnh vực kế toán Nhà nước
2. Tổ chức lập và quản lý dự toán, chấp hành và quyết toán thu- chi NSNN, đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN
3. Mở và sử dụng tài khoản tại KBNN
4. Tài chính các đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN
5. Pháp luật về kế toán, tổ chức công tác kế toán và vai trò, nhiệm vụ của kế toán trưởng
6. Kế toán NSNN và hoạt động nghiệp vụ KBNN
7. Kế toán đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN
8. Báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán đơn vị thu, chi NSNN, đơn vị HCSN và đơn vị đặc thù
9. Phân tích báo cáo tài chính đơn vị thu, chi ngân sách, đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN
10. Kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách và HCSN

Nguồn: https://accura.vn/

Xem thêm: https://accura.vn/ke-toan-tong-hop/tai-lieu-ke-toan/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *