15 thoughts on “Thay nồi chống trượt cho xe. kiến thức quan trọng các bạn cần phải biết!

  1. Video hay quá anh ơi nhưng cái thiếu của anh là vấn đề côn có liên hệ cụ thể hơn về nồi chống trượt mà anh nói thế nồi chống trượt đó làm hết nhiệm vụ các bước của nó rồi thì cần gì côn

  2. Cái đoạn 4:08 em không hiểu lắm về côn đến nồi chống trượt là sao đã chống trượt rồi thì cần gì côn tay chứ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *