22 thoughts on “Thực hành ghi sổ kế toán

  1. cho hỏi cái mà tính số dư cuối kỳ tùy thuộc vào loại tài khoản phải k ak ví dụ tài khoản thuộc nguồn vốn thì số dư cuối kỳ = số dư đầu kỳ bên có + số phát sinh tăng trong kỳ – số phát sinh giảm trong kỳ phải k ak

  2. Thầy ơi. Thầy cho em hỏi là trong những trường hợp nào thì sẽ ghi sổ nhật ký ching và sổ cái ạ!!! Em học với tận 2 giảng viên cùng dạy 1 học phần mà mỗi cô hướng dẫn một kiểu nên em hoang mang quá chẳng biết ghi như thế nào ạ!!! Thầy trả lời em với. Em cảm ơn thầy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *