Chứng từ kế toán trong ngân hàng là gì và có những loại nào? Có lẽ đây là vấn đề mà nhiều bạn kế toán còn hoang mang chưa hiểu rõ. Với video này, Kế toán Đức Minh sẽ chia sẻ tới bạn đọc cùng nắm rõ nhé!

Chứng từ kế toán trong ngân hàng là các căn cứ chứng minh bằng giấy tờ hoặc vật mang tin cho các nghiệp vụ kinh tế tài chính đã phát sinh và thực sự hoàn thành. Là cơ sở pháp lý để hạch toán ghi sổ sách kế toán tại tổ chức tín dụng.
Các loại chứng từ kế toán trong ngân hàng kahs đa dạng về chủng loại. Số lượng chứng từ kế toán phát sinh hàng ngày nhiều vô số.
Phân loại chứng từ kế toán trong ngân hàng
a.Theo chế độ kế toán.
Căn cứ theo chế độ kế toán thì có thể phân chia cụ thể như sau:
+ Hệ thống chứng từ kế toán trong ngân hàng bắt buộc: là hệ thống các chứng từ do Thống đốc Ngân hàng nhà nước ban hành. Các đơn vị sử dụng chứng từ không được phép thêm bớt bất kỳ yếu tố nào trên chứng từ.
VD: Những chứng từu liên quan đến các giao dịch thanh toán với khách hàng và giữ các ngân hàng với nhau như Séc, Uỷ nhiệm chi, uỷ nhiệm thu, thư tín dụng L/C…
+ Hệ thống chứng từ hướng dẫn: do các ngân hàng thiết lập theo một số đặc trưng cụ thể, riêng biệt của từng ngân hàng đó và được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho phép sử dụng.
CD: Giấy gửi tiền, rút tiền, phiếu thu, chi, giấy nộp tiền mặt…

b. Theo địa điểm thiết lập.
+ Chứng từ nội bộ: Là chứng từ do chính Ngân hàng lập hoặc do khách hàng lập tạo ngân hàng.
+ Chứng từ bên ngoài: do các ngân hàng khác chuyển đến để thực hiện các nghiệp vụ phát sinh.

c. Theo mức độ tổng hợp của chứng từ.
+ Chứng từ đơn nhất: là những chứng từ chỉ phán ánh một nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
+ Chứng từ tổng hợp: là những chứng từ phán ảnh nhiều nghiệp vụ phát sinh.
d.Theo mục đích sử dụng và nội dung chứng từ.
+ Chứng từ tiền mặt: là những chứng từ liên quan trực tiếp đến nghiệp vụ thu chi tiền mặt.
+ Chứng từ chuyển khoản: là những chứng từ khách hàng lập để yêu cầu chuyển tiền cho các ngân hàng khác.

e. Căn cứ theo trình độ chuyên môn kỹ thuật.
+ Chứng từ giấy: là những chứng từ do ngân hàng hay khách hàng trực tiếp lập trên giấy.
+ Chứng từ điện tử: chủ yếu là các chứng từ được dùng cho mục đích chuyển tiền hoặc thanh toán vốn giữa các ngân hàng với nhau.

f. Theo công dụng và trình độ ghi sổ của chứng từ.
+ Chứng từ gốc: những chứng từ ban đầu khi nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
+ Chứng từ ghi sổ: là chứng từ do ngân hàng lập ra và làm căn cứ để ghi sổ kế toán.
+ Chứng từ liên hợp: là những chứng từ thể hiện cả 02 chức năng.

Để biết thêm thật nhiều thông tin kiến thức và các khóa học kế toán hữu ích, mời các bạn xem thêm tại Website:
Tham khảo các khóa học kế toán online tại :
Và download tài liệu miễn phí tại:

Chúc các bạn học tốt cùng Kế Toán Đức Minh!

Nguồn: https://accura.vn/

Xem thêm: https://accura.vn/ke-toan-tong-hop/tai-lieu-ke-toan/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *