“xe máy độ xe 3 bánh”
“chế xe cưc đẹp”
“chế xe chở hàng”
“làm xe lôi kéo hàng”
“xe máy thành xe lôi”
“chế xe máy thành xe ô tô”
“thợ cơ khí chế xe đẹp”
“3-wheeled motorcycle” “make beautiful cars” “cargo making” “make a tow truck” “motorcycle into buggy” “make a motorbike into a car” “beautiful car mechanic”xin chào các bạn,đây là kênh hải chế tv. mình hường dẩn các bạn chế tạo cơ khí ,làm xe máy.xe lôi..học làm cơ khí .chế tạo sản phẩm phục vụ đời sống sinh hoạt..
các bạn xẹm kênh hay nhớ ĐĂng KÝ kênh để xem nhiêu video hay hơn..cảm ơn các bạn

Nguồn: https://accura.vn/

Xem thêm: https://accura.vn/xe/xe-dep/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *