12 thoughts on “#Xe máy cũ giá re #Xe về ngày 12.04.2022

  1. nó nói vậy thôi chứ nó không cần tới mình đâu bà con mình có mua nó chiếc xe AB kêu nó hỗ trợ cho mình sang tên đổi chủ nó đòi 5 triệu đồng xe mua có 12 triệu mà đổi 5 triệu sang tên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *