Hóa đơn GTGT, chứng từ kế toán là những tài liệu vô cùng quan trọng. Tuy nhiên vẫn có nhiều trường hợp các doanh nghiệp làm mất hóa đơn, chứng từ. Vậy câu hỏi đặt ra là mức phạt và cách xử lý những phát sinh về nghĩa vụ thuế của Doanh nghiệp như nào?

#hoadon #chungtu #ketoan #mathoadon #matchungtu

Nguồn: https://accura.vn/

Xem thêm: https://accura.vn/ke-toan-tong-hop/tai-lieu-ke-toan/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *